Saiunkoku monogatari บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 1-39 จบ ซับไทย

 

 

Saiunkoku Monogatari แปลได้ว่า “อาณาจักรไซอุน”

ช่วงแรกหลังจากที่ริวกิ ฮ่องเต้หนุ่มแห่งประเทศไซอุนที่ประกอบด้วยมณฑลทั้งแปดขึ้นครองบัลลังก์ ก็ทำตัวเป็นคนไม่เอาไหนปล่อยปละละเลยการงาน (จนถูกเรียกว่าฮ่องเต้บ้า) แต่ชูเรซึ่งถูกคัดเลือกให้เข้าวังในฐานะพระมเหสีเพื่อช่วยสั่งสอนฮ่องเต้ สามารถทำให้ฮ่องเต้ที่ไม่เอาไหนปรับปรุงตัวจนดีขึ้นได้จริงๆริวกิทำให้ผู้หญิงได้รับการยอมรับให้เข้าสอบรับราชการได้ และ
ชูเรก็สามารถสอบเข้าได้ในตำแหน่งที่ดีเยี่ยม จนได้กลายเป็นขุนนางหญิงคนแรกของประเทศ หลังจากผา่ นการฝกึ งานที่ยากลำบาก ชูเรก็ไดรั้บมอบตำแหนง่ ให้เป็นผู้ว่าราชการประจำมณฑลซา ทว่า…

*** สำหรับใครที่ดูผ่านมือถือ บางรุ่นอาจดูไม่ได้เพราะไม่รองรับนะคะ แนะนำให้ดูผ่านตัว โปรแกรม safari นี้น๊าาา **

 

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 1

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 2

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 3

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 4

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 5

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 6

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 7

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 8

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 9

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 10

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 11

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 12 – ไม่มีซับ

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 13

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 14

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 15

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 16

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 17

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 18

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 19

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 20 // สำรอง

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 21

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 22

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 23 – edit

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 24

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 25

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 26

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 27

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 28

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 29

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 30

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 31 – รออัปใหม่

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 32

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 33 – รออัปใหม่

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 34

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 35

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 36

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 37

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 38

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 39 – End / สำรอง

 


   
12
96,895 views
แสดงความคิดเห็น พูดคุย ( แจ้งปัญหาที่หน้าแฟนเพจนะจ๊ะ )