Saiunkoku monogatari บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 1-39 จบ ซับไทย

 

 

Saiunkoku Monogatari แปลได้ว่า “อาณาจักรไซอุน”

ช่วงแรกหลังจากที่ริวกิ ฮ่องเต้หนุ่มแห่งประเทศไซอุนที่ประกอบด้วยมณฑลทั้งแปดขึ้นครองบัลลังก์ ก็ทำตัวเป็นคนไม่เอาไหนปล่อยปละละเลยการงาน (จนถูกเรียกว่าฮ่องเต้บ้า) แต่ชูเรซึ่งถูกคัดเลือกให้เข้าวังในฐานะพระมเหสีเพื่อช่วยสั่งสอนฮ่องเต้ สามารถทำให้ฮ่องเต้ที่ไม่เอาไหนปรับปรุงตัวจนดีขึ้นได้จริงๆริวกิทำให้ผู้หญิงได้รับการยอมรับให้เข้าสอบรับราชการได้ และ
ชูเรก็สามารถสอบเข้าได้ในตำแหน่งที่ดีเยี่ยม จนได้กลายเป็นขุนนางหญิงคนแรกของประเทศ หลังจากผา่ นการฝกึ งานที่ยากลำบาก ชูเรก็ไดรั้บมอบตำแหนง่ ให้เป็นผู้ว่าราชการประจำมณฑลซา ทว่า…

*** สำหรับใครที่ดูผ่านมือถือ บางรุ่นอาจดูไม่ได้เพราะไม่รองรับนะคะ แนะนำให้ดูผ่านตัว โปรแกรม safari นี้น๊าาา **

 

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 1

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 2

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 3

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 4

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 5

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 6

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 7

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 8

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 9

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 10

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 11

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 12 – ไม่มีซับ

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 13

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 14

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 15

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 16

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 17

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 18

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 19

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 20 // สำรอง

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 21

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 22

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 23 – edit

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 24

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 25

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 26

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 27

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 28

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 29

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 30

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 31

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 32

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 33

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 34

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 35

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 36

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 37

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 38

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 39 – End / สำรอง

 


   
11
70,707 views
แสดงความคิดเห็น พูดคุย ( แจ้งปัญหาที่หน้าแฟนเพจนะจ๊ะ )